دسته: آموزشی

آموزشی

آموزشی

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 0

قانون مقررات مالی آموزش و پرورش 1

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مقررات مالی آموزش و پرورش دانلود فایل WORD قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شماره۱۷/۷۴۸۹۲            ۱۳۹۹/۱۰/۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی...

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 0

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 1

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان شماره۹۸/۱۰۸۲۲/دش      ۱۳۹۸/۷/۲۰ (مصوب جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که در جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای اجراء ابلاغ می...

اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان» 0

دانشگاه استاد فرشچیان 1

اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان» دانلود فایل WORD اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان» مصوب جلسه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان» که در جلسه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا...

قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 0

قانون کمک فنی حرفه ای 1

قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش  فنی و حرفه ای کشور دانلود فایل WORD قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قانون کمک فنی حرفه ای شماره۱۱/۷۴۸۱۰ـ۸۴                ۱۴۰۰/۹/۶ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۵۷۳۱/۱۷۹۲۲۵ مورخ...

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان 0

آیین نامه نظام رتبه بندی معلمان 1

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه­ بندی معلمان نظام رتیه بندی معلمان دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۸ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی کشور...

آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای کشور 0

سازمان آموزش فنی حرفه ای 1

آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای کشور  آموزش فنی حرفه ای دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور شماره ۱۱۹۹۹۶/ت ۵۹۸۰۷هـ        ۱۴۰۱/۷/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت...

اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان 0

اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان 1

اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان باشگاه دانش پژوهان جوان دانلود فایل Word اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان شماره۱۴۰۱/۷۷۲۸/دش ۱۴۰۱/۵/۲۲ (مصوب جلسه ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنیاد ملی نخبگان مصوبه «اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان» که بر اساس مصوبه جلسه ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹...