دسته: اداری

اداری

اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری 0

قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 تخلفات اداری دانلود فایل WORD قانون رسیدگی به تخلفات اداری فصل اول – تشكيلات و حدود و وظايف ‌ماده 1 – به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هيأت هاي تحت عنوان “‌ هيأت رسيدگي به تخلفات اداري‌ كارمندان” تشكيل خواهد شد. هيأت هاي مزبور شامل...

‌قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي‌ وزارت جهاد كشاورزي 0

‌قانون مقررات وزارت جهاد كشاورزي 1

‌قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي‌ وزارت جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي دانلود فایل WORD ‌قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي‌ وزارت جهاد كشاورزي ماده 1 – از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قانون به‌ اختصار «‌وزارت» ناميده مي‌شود و دستگاه هاي اجرايي تابعه آن، تابع قانون مقررات مالي،‌اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي (‌سابق) مصوب...

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 0

قانون انتشار اطلاعات 1

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات انتشار اطلاعات دانلود فایل WORD قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۲۸۴۸۹/۲۹۴۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علني...

قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح 0

مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل 1

قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح استخدامی دادستانی دانلود فایل WORD قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح ماده واحده – كاركنان و مستمري ‌بگيران دادستاني كل...

قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران 0

قانون ساماندهي و تمرکززدايي از تهران 1

قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران تمرکززدايي از تهران دانلود فایل WORD قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران شماره۱۰۷۹۰/۲۲۸                 ۲۲/۲/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد...

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 0

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 1

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد سلامت نظام اداري دانلود فایل WORD قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد شماره61300                      3/10/1390 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون...

مصوبه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی 0

مصوبه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی 1

مصوبه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی دانلود فایل WORD مصوبه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره۱۴۰۱/۱۶۷۱۱/دش      ۱۴۰۱/۹/۳۰ (مصوب جلسات ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲، ۱۴۰۰/۰۹/۰۹، ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، ۱۴۰۱/۰۱/۲۳، ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ مجلس شورای اسلامی

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 0

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 1

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانلود فایل WORD قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شماره۱۱/۷۷۸۹ـ ۱۴۵               ۱۴۰۱/۲/۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با عنوان طرح تسهیل صدور...

قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور 0

نسخ تغییر ساعت رسمی 1

قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ تغییر ساعت رسمی دانلود فایل WORD قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور شماره۱۱/۱۴۵۷۹ـ ۲۹۸        ۱۴۰۱/۲/۲۶ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی...