دسته: اقتصادی

احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 0

برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 1

احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت دانلود فایل WORD احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت دیپلماسی اقتصادی شماره ۱۶۸۲۱۴/ت ۵۹۹۲۶هـ ۱۴۰۱/۹/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور ـ...