دسته: بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 0

معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده 1

قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شیرخشک و تجهیزات پزشکی دانلود فایل WORD قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شماره۱۱/۹۸۹۷۱ـ۸۱۹               ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۶۰۱۱۹/۹۷۵۷۰ مورخ...

اساسنامه بیمارستان دادگستری 0

اساسنامه بیمارستان دادگستری 1

اساسنامه بیمارستان دادگستری دانلود فایل WORD اساسنامه بیمارستان دادگستری شماره۹۰۰۰/۱۳۵۶۵/۱۰۰         ۱۴۰۰/۲/۲۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اساسنامه بیمارستان دادگستری به شماره ۹۰۰۰/۱۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می گردد.