دسته: تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0

‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر 1

‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جمعیت هلال احمر دانلود فایل WORD ‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ماده 1 – جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (‌جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده می‌شود‌مؤسسه‌ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. جمعیت، به کلیه تعهدات و قراردادهای...

‌‌قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 0

قانون تسهيلات جانبازان انقلاب اسلامي 1

‌‌قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي تسهيلات جانبازان دانلود فایل WORD ‌‌قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ماده 1 – اهداف: ‌الف – تأمين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيط‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. ب – حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط...

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 0

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 1

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه حقوق بازنشستگي دانلود فایل WORD ‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ‌ماده 1 – در صورتي كه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) در نيروهاي مسلح و كليه و‌دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداكثر مقرر در ماده...

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 0

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیمه اجتماعی کشاورزان دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شماره۸۱۹۰۰          ۱۴۰۰/۵/۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی 0

پرداخت یارانه کالاهای اساسی 1

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی دانلود فایل WORD قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی شماره۷۲/۶۷۷۳۲               ۱۳۹۹/۹/۱۲ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱» قانون مذکور، «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای...

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ 0

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ 1

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ دانلود فایل WORD قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ ماده۱ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق اجتماعی زن و کودک‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین...