دسته: تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 0

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیمه اجتماعی کشاورزان دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شماره۸۱۹۰۰          ۱۴۰۰/۵/۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی 0

پرداخت یارانه کالاهای اساسی 1

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی دانلود فایل WORD قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی شماره۷۲/۶۷۷۳۲               ۱۳۹۹/۹/۱۲ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱» قانون مذکور، «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای...

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ 0

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ 1

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ دانلود فایل WORD قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ ماده۱ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق اجتماعی زن و کودک‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین...