دسته: دانش بنیان

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه آموزش و پرورش 0

آیین نامه دانش بنیان آموزش پرورش 1

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه آموزش و پرورش دانش بنیان آموزش پرورش دانلود فایل Word آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه آموزش و پرورش شماره ۱۳۳۱۸۶/ت ۶۰۳۶۹هـ ۱۴۰۱/۷/۲۷ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن...

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد 0

آیین نامه دانش بنیان حوزه اقتصاد 1

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد دانش بنیان حوزه اقتصاد دانلود فایل Word آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد شماره ۸۸۳۶۰/ت ۵۹۸۸۳هـ                                       ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری...

آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت 0

آیین نامه دانش بنیان صنعت نفت 1

آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت دانش بنیان صنعت نفت دانلود فایل Word آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت شماره ۷۷۹۰۰/ت ۵۹۸۷۲هـ ۱۴۰۱/۵/۹ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو ـ...