دسته: رایانه ای

رایانه ای

رایانه ای

آیین نامه استخراج رمز دارایی ها 0

آیین نامه استخراج رمز دارایی 1

آیین نامه استخراج رمز دارایی ها رمز دارایی رمز ارز دانلود فایل WORD آیین نامه استخراج رمز دارایی ها شماره ۱۵۱۴۵۵/ت ۵۹۳۶۸هـ                                       ۱۴۰۱/۸/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت اقتصادی رئیس...