دسته: شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 0

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 1

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین دانلود فایل WORD ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شماره ۶۰۵۷۵/۱۴۹۲۹۷            ۱۴۰۱/۸/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی