دسته: مالیات

قانون مالیات بر ارزش افزوده 0

قانون مالیات بر ارزش افزوده 1

قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود فایل WORD قانون مالیات بر ارزش افزوده فصل اول- تعاریف و کلیات ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند: الف‌- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛