دسته: مدنی

مدنی

مدنی

قانون مدنی 0

قانون مدنی 1

قانون مدنی دانلود فایل WORD قانون مدنی مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي مقدمه در انتشار وآثار و اجراء قوانين به طورعموم ماده 1 – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ...

قانون روابط موجر و مستاجر  1356 0

قانون روابط موجر و مستاجر  1356

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.5.2 دانلود فایل WORD قانون روابط موجر و مستأجر 1356 فصل اول – کلیات ماده 1 – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا...

آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 0

آیین نامه اعطای تابعیت ایران 1

آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی دانلود فایل WORD آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی اعطای تابعیت ایران شماره۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ                 ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات وزارت امور خارجه معاونت حقوقی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۹...