دسته: پژوهش دینی

پژوهش دینی

پژوهش دینی

اساسنامه بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی 0

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی 1

اساسنامه بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی شماره۱۴۰۱/۱۳۲۰۸/دش       ۱۴۰۱/۸/۲۱ دانلود فایل WORD اساسنامه بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی (مصوب جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) آستان قدس رضوی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه «بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی» که در جلسه ۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲...