دسته: گمرک

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 0

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قاچاق كالا و ارز دانلود فایل WORD قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز فصل اول – تعاريف، مصاديق و تشكيلات ماده ۱- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود...