دسته: معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 0

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی دانلود فایل WORD قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول – تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:‌ سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی...

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب-آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، به¬ عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا 0

موافقتنامه ایران و یونسکو بر کاهش خطرپذیری بلایا 1

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب­آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، به­ عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا دانلود...

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر 0

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر 1

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر همکاری اقتصادی و تجاری شماره۱۱/۹۷۲۳۰ـ۱۲۹             ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۳/۷۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران لوکزامبورگ 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ سرمایه گذاری ایران لوکزامبورگ دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ شماره۲۸۳/۲۰۲۵۱           ۱۳۹۸/۳/۱۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی 0

موافقتنامه گمرکی ایران فنلاند 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی موافقتنامه گمرکی ایران فنلاند شماره۳۱۳/۳۱۲۱۵                       ۱۳۹۸/۴/۱۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران چک 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک سرمایه گذاری ایران چک دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک شماره۳۷۶/۳۳۳۶۶                           ۱۳۹۸/۴/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران عراق 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق سرمایه گذاری ایران عراق دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق شماره۳۱۲/۱۳۲۷۹                          ۱۳۹۹/۳/۲۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت 0

موافقتنامه خدمات هوایی ایران کویت 1

قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت خدمات هوایی ایران کویت دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت شماره۳۹۳/۴۱۳۰۳                      ۱۳۹۹/۶/۲۳ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در...

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن 0

موافقتنامه راه آهن ایران افغانستان 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن راه آهن ایران افغانستان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن  شماره۱۱/۹۱۴۴۲ـ ۱۳۸              ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 0

معاهده معاضدت حقوقی ایران برزیل 1

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل معاضدت حقوقی ایران برزیل دانلود فایل WORD قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل شماره۱۱/۲۵۴۵۳ـ۱۱۶             ۱۴۰۱/۳/۲۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف...