دسته: استرداد مجرمان

استرداد مجرمان

قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه 0

انتقال محکومین ایران روسیه 1

قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه انتقال محکومین ایران روسیه دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه شماره۱۱/۵۴۶۲۵ـ ۱۱۵            ۱۴۰۰/۷/۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۴/۱۹۲۰۳ مورخ...

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 0

معاهده استرداد مجرمین ایران برزیل 1

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل استرداد مجرمین ایران برزیل دانلود فایل WORD قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل شماره۱۱/۲۵۴۶۹ـ۱۱۷               ۱۴۰۱/۳/۲۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۸/۱۹۱۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در...

قانون معاهده انتقال محکومان ایران و بلژیک 0

قانون انتقال محکومان ایران بلژیک 1

قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک قانون انتقال محکومان ایران بلژیک دانلود فایل WORD قانون معاهده انتقال محکومان ایران و بلژیک شماره۱۱/۷۸۵۶۸ـ۸۱۴          ۱۴۰۱/۸/۱۷ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۶۰۱۰۱/۷۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی...