دسته: امنیت بین الملل

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب-آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، به¬ عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا 0

موافقتنامه ایران و یونسکو بر کاهش خطرپذیری بلایا 1

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب­آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، به­ عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا دانلود...

قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر 0

مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر 1

قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته  در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت  در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) دانلود فایل WORD قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر شماره۱۱/۳۶۷۱۱ـ۱۲۲           ۱۴۰۱/۴/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای...