دسته: حمل و نقل بین الملل

حمل و نقل بین الملل

حمل و نقل بین الملل

قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت 0

موافقتنامه خدمات هوایی ایران کویت 1

قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت خدمات هوایی ایران کویت دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت شماره۳۹۳/۴۱۳۰۳                      ۱۳۹۹/۶/۲۳ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در...

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن 0

موافقتنامه راه آهن ایران افغانستان 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن راه آهن ایران افغانستان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن  شماره۱۱/۹۱۴۴۲ـ ۱۳۸              ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل 0

موافقتنامه حمل نقل دریای خزر 1

قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل حمل نقل دریای خزر دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل شماره۱۲۸/۶۷۸۴۳             ۱۳۹۹/۹/۱۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۳۹۶/۷۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و...

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان 0

موافقتنامه کشتیرانی ایران و قزاقستان 1

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان کشتیرانی ایران و قزاقستان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان شماره۳۳۶/۷۲۸۸۹           ۱۳۹۸/۹/۱۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره...

قانون خدمات هوایی ایران و صربستان 0

قانون خدمات هوایی ایران و صربستان 1

قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان خدمات هوایی ایران و صربستان دانلود فایل Word قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان شماره۱۱/۶۷۷۷۴ـ۱۳۷       ۱۴۰۱/۷/۱۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۵۴۷۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ در اجرای اصل یکصد...