دسته: سرمایه گذاری متقابل

سرمایه گذاری متقابل

سرمایه گذاری متقابل

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 0

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی دانلود فایل WORD قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول – تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:‌ سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی...

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر 0

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر 1

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر همکاری اقتصادی و تجاری شماره۱۱/۹۷۲۳۰ـ۱۲۹             ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۳/۷۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران لوکزامبورگ 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ سرمایه گذاری ایران لوکزامبورگ دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ شماره۲۸۳/۲۰۲۵۱           ۱۳۹۸/۳/۱۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران چک 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک سرمایه گذاری ایران چک دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک شماره۳۷۶/۳۳۳۶۶                           ۱۳۹۸/۴/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران عراق 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق سرمایه گذاری ایران عراق دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق شماره۳۱۲/۱۳۲۷۹                          ۱۳۹۹/۳/۲۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه 0

حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران و نیکاراگوئه 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و نیکاراگوئه حمایت متقابل از سرمایه گذاری دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران و نیکاراگوئه شماره۱۱/۹۱۸۴۴ـ۴۲۱                                              ۱۴۰۱/۹/۲۶ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۸۲۶۵/۱۱۷۹۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مطابق اصل یکصد و بیست...