برچسب: استخدامی دادستانی کل

قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح 0

مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل 1

قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح استخدامی دادستانی دانلود فایل WORD قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح ماده واحده – كاركنان و مستمري ‌بگيران دادستاني كل...