برچسب: اقتصاد دیجیتال

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور 0

آیین نامه دانش بنیان اقتصاد دیجیتال 1

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور اقتصاد دیجیتال دانلود فایل WORD آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور شماره۲۳۸۵۴۰/ت۶۰۷۲۶هـ                        ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت...