برچسب: بورس

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 0

قانون بازار اوراق بهادار 1

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اوراق بهادار دانلود فایل WORD قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر می باشند: