برچسب: تأسيس باشگاه ورزشي

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت 0

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه 1

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت تأسيس باشگاه ورزشي دانلود فایل WORD ‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ماده واحده – به موجب اين قانون سازمان تربيت بدني ايران مجاز است براي متقاضيان واجد صلاحيت مجوز تأسيس ورزشگاه و پروانه فعاليت‌ براي باشگاه‌هاي ورزشي مطابق ضوابط كارشناسي صادر و...