برچسب: راه و شهرسازی

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه راه و شهرسازی 0

آیین نامه حمایت از دانش بنیان راه و شهرسازی 1

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه راه و شهرسازی راه و شهرسازی دانلود فایل WORD آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه راه و شهرسازی شماره۲۳۸۴۴۸/ت۶۰۸۴۰هـ                            ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت...