برچسب: روابط کار

آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار 0

آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار 1

آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار روابط کار دانلود فایل WORD آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار شماره۱۵۶۰۱۵                                                  ۱۰/۹/۱۳۹۲ جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور دو نسخه «آئين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار» و «آئين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار» ارسال مي‌گردد. مستدعي است دستور فرماييد نسبت به درج آئين‌نامه‌هاي مذکور در روزنامه رسمي کشور اقدام...