برچسب: نخبگان ایرانی

آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی 0

آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی 1

آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی نخبگان ایرانی دانلود فایل WORD آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی شماره ۲۳۵۴۶۱/ت۶۰۴۲۱هـ       ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور...