برچسب: ورزش و جوانان

آیین نامه حمایت از تولید، دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه ورزش و جوانان 0

آیین نامه دانش ‎بنیان ورزش و جوانان 1

آیین نامه حمایت از تولید، دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه ورزش و جوانان ورزش و جوانان دانلود فایل WORD آیین نامه حمایت از تولید، دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه ورزش و جوانان شماره ۲۳۵۱۰۹/ت۶۰۷۸۶هـ         ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و...