آیین نامه واگذاری تأسیسات آب 1

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
واگذاری تأسیسات آب
دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
شماره ۸۳۸۷۰/ت ۵۹۳۶۳هـ             ۱۴۰۱/۵/۱۹
وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت  وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰/۳۷۵۲۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ـ، آیین­ نامه اجرایی ماده واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
ماده۱ـ در این آیین‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏روند:
۱ـ قانون: قانون تشکیل شرکت­های آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات بعدی آن.
۲ـ شرکت آب و فاضلاب: شرکت ­های آب و فاضلاب که به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشکیل و اداره می­ گردند.
۳ـ اموال: املاک (اعم از ابنیه و اراضی)، تأسیسات، شبکه ­‏ها، تجهیزات، ماشین­ آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا پس از تشکیل شرکت ­های آب و فاضلاب احداث گردیده یا می­ گردد و از متولیان قبلی در اختیار شرکت­ های مذکور قرار گرفته یا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (۵) قانون و ماده (۱) قانون تشکیل شرکت­ های آب و فاضلاب روستایی ـ مصوب ۱۳۷۴ـ در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها می ­باشند و شامل هر نوع مایملک و حقوق مالکیتی متصوره (اعم از عینی، ارتفاقی یا انتفاعی) آنها می‏ شود.
۴ـ متولیان قبلی: کلیه دستگاه ­های اجرایی از جمله شهرداری ­ها و دهیاری­ ها و همچنین شرکت ­ها، سازمان ­ها، نهادها، شوراها و سایر سازمان­هایی که قبلاً متولی تأمین و توزیع آب بوده­ اند.
ماده۲ـ مالکیت اموال موضوع این آیین ­نامه، طبق فهرستی که به تأیید وزیر نیرو می ­رسد به شرکت­ های آب و فاضلاب انتقال قطعی می­ یابد. اجرای این ماده در مورد شهرداری­ها با رعایت قانون انجام می­ گیرد.
تبصره ـ اراضی ملی و دولتی که حق بهره ­برداری از منافع آنها مطابق قوانین و مقررات به شرکت‏ های آب و فاضلاب انتقال یافته یا می­ یابد، کماکان در همین قالب مورد بهره ­برداری قرار خواهد گرفت و پس از رفع نیاز اعاده می ­شود.
ماده۳ـ در صورتی که اموال موضوع این آیین ­نامه از محل طرح­ های تملک دارایی‏‏ های سرمایه‏ ای انتفاعی ایجاد شده یا بشود، شرکت ­های آب و فاضلاب، مسئولیت بازپرداخت صرفاً اصل وام ­های موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور را به تناسب آن قسمت از اموال طرح که در اختیار شرکت قرار گرفته است، نسبت به کل طرح از طریق انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی به عهده خواهند داشت.
تبصره ـ چگونگی بازپرداخت اصل وام و مدت آن با توجه به قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ توسط شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
ماده۴ـ اموال موضوع این آیین ­نامه که از محل طرح­ های تملک دارایی ­های سرمایه ‏ای غیرانتفاعی ایجاد شده یا می­ شود با تأیید فهرست آن توسط وزیر نیرو به طور قطعی و بدون دریافت هیچگونه مابه ازایی به شرکت ­های آب و فاضلاب مربوط منتقل می­ گردند.
ماده۵ ـ بهای آن بخش از اموال موضوع این آیین­ نامه که به تشخیص و برآورد وزارت نیرو از محل منابع داخلی شرکت ­های آب منطقه­ ای و سازمان آب و برق خوزستان پس از تصویب قانون ایجاد و یا خریداری گردیده و به شرکت­ های آب و فاضلاب مربوط واگذار می­ گردد، پس از تأیید مبلغ آن توسط وزیر نیرو با اقساط (۱۰) ساله به شرکت­ های مربوط بازپرداخت خواهد شد.
ماده۶ ـ معادل ارزش کل اموال موضوع این آیین­ نامه اعم از طرح ­های انتفاعی و غیرانتفاعی پس از کسر اصل وام موضوع ماده (۳) این آیین­ نامه به حساب اندوخته سرمایه ای شرکت مربوط منتقل می­ گردد و قابل تقسیم بین سهام داران نیست.
ماده۷ـ در صورت رفع نیاز از اموال موضوع این آیین ­نامه و فروش آنها، وجوه حاصل باید منحصراً صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و یا ایجاد تأسیسات جدید برای شهرها و روستاهای تحت پوشش همان شرکت در استان مربوط، با اولویت مناطق روستایی گردد.
ماده۸ ـ کلیه تعهدات و دیونی که طبق استانداردهای حسابداری جزء قیمت تمام شده اموال و دارایی­ های مورد واگذاری این آیین­ نامه به وجود آمده و پرداخت نشده است، پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی به شرکت آب و فاضلاب مربوط منتقل می­ گردد.
تبصره ـ پاسخگویی به دعاوی احتمالی به عهده شرکت­ های آب و فاضلاب مربوط خواهد بود.
ماده۹ـ ادارات ثبت اسناد و املاک محل مکلفند در اجرای قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، با درخواست شرکت­ های آب و فاضلاب، کلیه اموال واگذارشده به استناد این آیین ‏نامه را که به تأیید وزارت نیرو رسیده است، به نام شرکت­ های آب و فاضلاب مربوط ثبت و نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد مالکیت اقدام نمایند.
تبصره ـ متولیان قبلی مکلفند اسناد و مدارک اموال در اختیار خود را به شرکت های آب و فاضلاب مربوط تسلیم کرده و همکاری لازم را در امر انتقال آنها انجام دهند.
ماده۱۰ـ کلیه اموال انتقالی که از محل وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه در اختیار و تصرف شرکت ‏های آب و فاضلاب قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که اموال موضوع این آیین ­نامه موقوفه باشد، متولی موقوفه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انحلال قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد اجاره جدید با شرکت آب و فاضلاب مربوط اقدام نماید.
ماده۱۱ـ ارزش اموال و دارایی­ های انتقال ­یافته به شرکت­ های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح­ های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت ­های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می­ شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می­ شود.
ماده۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­ نامه به عهده وزیر نیرو می­ باشد.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5354
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

آیین نامه قانون واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *